Vælg det rigtige vand for miljøets skyld

En simpel måde, hvorpå vi alle kan bidrage til lavere kuldioxid-emissioner er at vælge vores lokale drikkevand. Hundrede millioner af liter vand transporteres årligt på vores veje af lastbiler, der forurener luften, havet, jorden og vandløb. Helt unødvendigt.

Vores vand filtreres, afkøles og får tilføjet kulsyre på én og samme tid med vores løsning. Uden unødvendig transport. Du vælger for miljøet!

Klimaneutral virksomhed

Konceptet klimaneutralt betyder at leve og arbejde på en måde, der ikke producerer et netto-tillæg af drivhusgasser. Dette skal opnås ved at reducere sin egen klimaindvirkning så meget som muligt og ved at bruge kompensation for at neutralisere de resterende emissioner.

Vi har været en klimaneutral virksomhed siden 2009. Vi har opnået dette mål gennem klimakompensation, men også fordi vi har installeret solceller på vores hovedkontor, hvor vi har vores eget kuldioxidanlæg. Udover dette er vi også stolte af vores vanddispenser Tower, som nu er et klimaneutralt produkt.

Det projekt, vi har valgt i år for at neutralisere vores emissioner, er Kikonda Forest Reserve, et skovprojekt i Uganda med en stærk bæredygtighedsprofil.

Vi støtter og arbejder udfra FN’s Global Compacts ti principper vedrørende menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og korruption.

Nøgletal

Antal ansatte 18 Ton CO2e / ansat 4,49
Omsættning 20 MSEK Ton CO2e / MSEK omsætning 4,04
Areal 1050 m2 $Ton CO2e / m2 0,08

Diagram

 • Ton CO2e

Klimapåvirkning

Aktivitet Forbrug Ton CO2e
Scope 1:Direkte udslip fra egen egede kilder 70,77
Egen ejede tjenstebiler, køretøjer og maskiner 70,77
Diesel B5 28,65 m3 70,77
Scope 2: Indirekte udslip fra indkøbt el, varme afkøling 1,59
El 0,04
El fra vandkraft 26 405,00 kWh 0,00
El nordisk residual mix 100,00 kWh 0,04
Opvarmning 1,55
Fjernvarme 18 032,00 kWh 0,13
Direkte rapporteret CO2e 1,43
Scope 3: Øvrige indirekte udslip 8,41
Tjenesterejser 0,00
Tog 2 400,00 personkm 0,00
Taxi - per km 50,00 km 0,00
Godstransport 0,63
Lastbil 0,63
Brændsel- og energirelaterede aktiviteter 07,78
Opvarmning 0,27
Fjernvarme 18 032,00 kWh 0,11
Direkte rapporteret CO2e 0,16
Egen ejede tjenstebiler, køretøjer og maskiner 7,51
Diesel B5 28,65 m3 7,51
Total 80,77

CO2e - værdier som inkorporeret vises med sort

CO2e - værdier svarende til input-emmisionværdier vises med gul

Dual Reporting Scope 2

Aktivitet Ton CO2e
Scope 2:Indirekte udslip fra indkøbt el, varme og afkøling 1,59
Emissions without renewable energy contracts 10,84
Avoided emissions from renewable energy contracts 9,26
Total 80,77

Virksamhedens klimaaftryk

Nuværende

Som leverandør af vandløsninger til virksomheder og myndigheder har det været naturligt for Water Company at være miljøansvarlige. Vi engagerer os i South Pole Groups program for klimaneutrale virksomheder eftersom vi mener, at det er til stor gavn for vores miljø og dermed de fremtidige generationer.

At være klimaneutral indebærer:

 • Beregning af udslip, fra egen ejede kilder, indkøbt el og varme samt tjenesterejser.
 • Foranstaltninger i forhold til den dominerende emissionskilde samt ved transport og/eller energi.
 • Kompensation for de emissioner som står tilbage på trods af handlingsplaner lavet gennem verificerede klimakompensationsprojekter.

Dominerende udslipskilder

Den største udslipskilde er vores servicebiler, hvilke udgør størstedelen af vores klimaaftryk. Derefter kommer opvarmning af vore lokaler.

Forandring af kuldioxiduslip i perioden

I perioden er vores udslip blevet reduceret med 3% i forhold til det foregående år.

Afgrænsninger

Vi beregner vores udslip på egen ejede lokaler, købt el og varme, tjenesterejser, transport og produktion af energibærere. Vi beregner ikke udslip fra pendlingsrejser.

Det gode eksempel

Vi forsøger at påvirke vores kunder til at vælge et miljøvenligt alternativ i form af vandautomater, der kobles direkte på det lokale vand, i stedet for flasker som transpoteres lange strækninger. Dette påvirker både os og vores kunder til et fremtidigt mere positivt klimaaftryk. Vi vil fortsat engagere og uddanne personalet i miljøansvar, så alle kan bidrage positivt.

Fremtid

På nuværende tidspunkt er vi en klimaneutral virksomhed, da vi kompenserer for al vores påvirkning. Men fra og med 2017 vil vi gå et skridt videre, og kompensere for 200% af vores totale klimaaftryk.

Denne beslutning skyldes, at vi erkender,at det ikke er nok at være klimaneutral. Der skal mere til for at vende klimaets nuværende kurs.

Foranstaltninger

Det årlige udbytte af vores solceller  i Vara udgør for nærværende år 46.00 Kwh, hvilket svarer til lige under 200% af vores totale forbrug.
I de kommende år:
Vi vil fortsat arbejde på at konvertere vore køretøjer til mere miljøvenlige alternativer, samt fortsat uddanne vores personale i ECO-Driving.

Langsigtede mål

Komplet udskiftning af vores køretøjer til det mest miljøvenlige alternativ.

bakgrund

Tower – klimaneutralt produkt

Konceptet klimaneutralt betyder at leve og arbejde på en måde, der ikke producerer et netto-tillæg af drivhusgasser. Dette skal opnås ved at reducere sin egen klimaindvirkning så meget som muligt og ved at bruge kompensation for at neutralisere de resterende emissioner.

Ud over vores ordinære klimakompensation har vi også valgt at kompensere for vores produkter. Det første af dem er netop vores Tower, der giver op til 63,95 kg CO2-ækvivalent / år.

Totalt set har vi cirka 1600 enheder af denne produkttype ude hos kunder, som vi kompenserer for. På årsbasis handler det om yderligere 102 ton CO2, som vi kompenserer for. For dig som vil hjælpe med at mindske CO2-udslippet er Tower et ypperligt valg.

Læs hele rapporten med beregninger for Tower nedenfor.

Klimatneutrala vattenautomaten Tower i ek
bakgrund

Vores filtre:

Vi anvender filtre fra en af verdens førende leverandører. Alle deres produkter er godkendt og testet af NSF, National Sanitation Foundation. Vores kommunale vand er godt, men nogle gange er infrastrukturen ikke det bedste, og det er her, vi kommer ind i billedet og renser vandet til et højt niveau. Vi tilpasser vores filtre efter gældende forhold så som gamle rør, for meget kalk i vandet, høje kobberniveauer el. lign.

I 2015 indledte Water Company et samarbejde med WaterSprint, der arbejder med et desinfektionssystem, der fjerner bakterier og vira fra bad og drikkevand. Teknologien er helt miljøvenlig, der anvendes ingen kemikalier eller kviksølv til rensning af dit vand, vi garanterer på denne måde at vores kunder drikker helt rent vand. Læs mere ”her ” eller besøg WaterSprint.se.

Kontakt os for mere information

Ønsker du, at vi kontakter dig og hjælper dig med at vælge den rette vanddispenser for din virksomhed? Udfyld formularen nedenfor, så vender vi tilbage med det samme. Ring også gerne direkte til os på telefon +45 27 57 08 70.


  Jeg vil…


  Valg af karaffel*

  Nummer karafler*


  Med gravering*


  Logo til gravering


  Accepterede filtyper: eps.


  Et Trygt og populært valg

   

   ”Vi er rigtigt glade for vores Tower model i træ. Det er helt tydeligt, at vi drikker mere vand nu. Vandet er dejligt koldt, renset for kalksmagen og så kan vi vælge med og uden brus. Samtidig er det vandbesparende, da vi tidligere var nødt til at lade vandet løbe fra vandhanen og vente på, at det blev koldt. Vi ser også, at kaffe- og sodavandsforbruget nu er faldet”

  Patrade A/S i Aalborg
  Pia

   ”Jeg er begyndt at drikke nok vand på arbejdet igen. Det kan jeg takke Watercompany og deres fine vandautomat for. Vandet er dejligt koldt, smager godt og så er der ikke mindst brus i. Jeg plejer at have svært ved at få drukket nok vand i løbet af dagen, når jeg tog vand fra hanen. Det blev til for meget kaffe. Nu føler jeg mig derimod meget mere frisk – også sidst på dagen. Mine medarbejdere og vores kunder i butikken er også glade for det velsmagende vand

  Jysk Firmatøj Aps
  Viggo Krath
  CEO

  En hemsida från Basunera

  Top